Wybrane ze smakiem

Idea produktów opatrzonych znacznikiem „wybrane ze smakiem” to dążenie do zapewnienia ich najwyższej jakości. Każdy taki produkt przechodzi odpowiednią procedurę weryfikacyjną, a następnie podlega stałej kontroli podczas całego okresu sprzedaży.

eczeństwa produkcji żywności oraz jest w stanie zapewnić powtarzalną jakość produktów.

  • ocena produktu – badania laboratoryjne i analizy sensoryczne, na podstawie których wybierany jest produkt najlepszy pod względem jakościowym oraz najatrakcyjniejszy pod względem wyglądu, smaku i zapachu
  • monitoring produktu – okresowe kontrole laboratoryjne produktów znajdujących się już w sprzedaży pobieranych losowo ze sklepów oraz magazynów dystrybucyjnych

 

Analizy fizykochemiczne i mikrobiologiczne produktów, wykonywane są przez dwa uznane i posiadające akredytację laboratoria:

  • Laboratorium Eurocontrol Sp. z o.o.
  • Laboratorium JS Hamilton L.T.D.

wzs-graf

DOBÓR DOSTAWCÓW

Do rozmów na temat marki własnej zostali zaproszeni producenci artykułów spożywczych, którzy byli w stanie zapewnić bezpieczeństwo produkcji w swoich zakładach. Wobec dostawców postawiono szereg wymagań w tym zakresie. Warunkami podstawowymi było: posiadanie wdrożonych warunków wstępnych, czyli GHP (Dobra Praktyka Higieniczna), oraz GMP (Dobra praktyka Produkcyjna) oraz posiadanie wdrożonego i utrzymywanego systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności HACCP. Większość dostawców posiada również certyfikowane prywatne standardy żywnościowe IFS (International Food Standard) oraz BRC – standard wydany przez British Retail Consortium. Oczywiście nasze dążenia w tym zakresie to posiadanie przez wszystkich dostawców, choć jednej z tych norm.

BADANIA JAKOŚCIOWE

Bardzo ważnymi kryteriami wyboru produktu są jego smak i zapach oraz bezpieczeństwo zdrowotne, dlatego też wszystkie produkty marki własnej zostały poddane badaniom sensorycznym, analizom fizykochemicznym oraz mikrobiologicznym.

Analizy chemiczne

test Przeprowadzane były w dwóch uznanych i posiadających akredytację laboratoriach, a mianowicie w Laboratorium Eurocontrol Sp. z o.o. oraz w Laboratorium JS Hamilton L.T.D. Wszystkie badania są przeprowadzane metodami akredytowanymi, dzięki czemu można mieć pewność, iż ich wyniki są powtarzalne i wiarygodne.

Powyższe działania oraz zaplanowane regularne badania laboratoryjne, pozwalają na pokazanie na opakowaniu, że jakość zdrowotna jest u nas pod stałą kontrolą.

Każdy produkt marki własnej posiada znak jakości, potwierdzający przebadanie produktu i jego dalszą kontrolę przez wybraną jednostkę badawczą.

Informacja znajdująca się w znaczniku „wybrane ze smakiem” ma za zadanie sugerować przeprowadzenie analiz sensorycznych danego produktu, a także jego kontrolę sensoryczną.

Analizy sensoryczne

Przeprowadzane są w specjalnie do tego celu zaprojektowanej pracowni analiz sensorycznych. Pomieszczenie to zostało zaprojektowane na podstawie wytycznych zawartych w normach PN-ISO 8589:1998 – Ogólne wytyczne dotyczące projektowania pracowni analizy sensorycznej, dzięki czemu pozwala osiągnąć powtarzalność warunków panujących podczas przeprowadzania analiz. Do uczestnictwa w badaniach zaproszone zostały osoby zajmujące się, na co dzień kupiectwem art. spożywczych, bądź mających z nimi styczność na płaszczyźnie marketingowej lub sprzedażowej. Wybrane osoby stworzyły tzw. panel oceniających, który przetestował wszystkie artykuły pod względem smaku, zapachu, barwy i konsystencji.

PROJEKTOWANIE OPAKOWANIA

Opisy oraz grafika na opakowaniach są bardzo ważnym elementem umożliwiającym przekaz informacji o produkcie klientowi.

Oprócz wyboru grafiki, została sprawdzona zgodność zawartych na opakowaniu deklaracji z obecnie obowiązującymi przepisami prawnymi. Obie te formy przekazu są mocno obostrzone wymaganiami prawa żywnościowego, dzięki czemu kupujący otrzymuje czytelne i niewprowadzające w błąd informacje na temat oferowanego produktu. By poszerzyć zakres informacji o produkcie, na każdym opakowaniu marki własnej podajemy wartości GDA.

wzs-produkty1

wzs-produkty2

GDA (Guideline Daily Amounts)

to wartości liczbowe określające poziom spożycia poszczególnych składników odżywczych w codziennej diecie, wyznaczone przez naukowców dla przeciętnego dorosłego i zdrowego konsumenta.

Koncepcja GDA mają pomagać konsumentom w dokonywaniu wyborów żywieniowych, zarówno w sklepie jak i w kuchni.

Na przykład osoby zainteresowane ograniczeniem zawartości soli w swoim sposobie żywienia wybiorą spośród podobnych produktów ten, który zawiera najmniej soli.

GDA może być pomocne w lepszym zrozumieniu, w jaki sposób poszczególne produkty spożywcze wpływają na zbilansowany sposób żywienia wskazując te, które powinny być spożywane bez ograniczeń i te, które powinny być konsumowane rzadziej.

x