Kontrola Jakości

kontrola-jakosci

Warunki transportu

Celem zapewnienia najwyższej jakości artykułów oferowanych naszym Klientom , dokładamy wszelkich starań aby zapewnić odpowiednie ich warunki transportu. Podczas każdego załadunku i rozładunku produktów na naszych centrach logistycznych prowadzony jest monitoring temperatur oraz dokonywana jest kontrola czystości komór ładunkowych. Firma Żabka Polska na bieżąco inwestuje w rozwój floty samochodowej, aby zapewnić prawidłowe warunki dystrybucji dla każdego rodzaju artykułów, również tych, które muszą być transportowane w temperaturach chłodniczych i mroźniczych.

Audyt u dostawcy

Dbając o dobro naszych Klientów szczególnie o ich bezpieczeństwo oraz o wysoką jakość produktów oferowanych pod Marką Własną, Firma Żabka Polska przeprowadza audyty jakościowe u producentów.
Audyty te przeprowadzane są przez wykwalifikowany zespół audytorów, których kompetencje potwierdza wieloletnie doświadczenie i zdobyte certyfikaty.
Co roku audytorzy uczestniczą w profesjonalnych branżowych szkoleniach podnoszących ich zawodowe kwalifikacje.
Firma Żabka w celu ujednolicenia standardu jakościowego stworzyła swoje specyficzne, obligatoryjne wymagania obejmujące w swojej treści rozszerzone wymagania normy ISO 22000.
Podczas corocznych audytów weryfikowana jest zgodność produktu i produkcji z narzuconymi wymaganiami oraz zgodność parametrów procesu i produktu z ustalonymi specyfikacjami.

Badania labolatoryjne

W trosce o bezpieczeństwo, każdy z naszych produktów podlega szeregowi badań laboratoryjnych. Badania te są wykonywane w jednym z trzech akredytowanych laboratoriów (Hamilton, Jars i Eurocontrol) i obejmują analizy sensoryczne, fizykochemiczne i mikrobiologiczne. Oznaczane parametry są dobierane indywidualnie do każdego z produktu i uwzględniają zarówno cechy mające wpływ na walory sensoryczne jak i bezpieczeństwo zdrowotne żywności. Wszystkie badania są przeprowadzane metodami akredytowanymi, co oznacza, że uzyskane wyniki są wiarygodne i powtarzalne.
Regularne badania laboratoryjne pozwalają na umieszczanie na naszych opakowaniach Znaku Jakości Q. Znak ten jest potwierdzeniem, że bezpieczeństwo zdrowotne produktów podlega stałemu monitorowaniu przez wybrane laboratorium.

Ocena sensoryczna

Preferencje konsumentów zależą w dużej mierze od cech organoleptycznych produktów, dlatego ważne jest ciągłe monitorowanie produktów pod kątem oceny sensorycznej. Nasz panel sensoryczny składający się z 80 osób codziennie ocenia wybraną kategorię asortymentową uwzględniając wyróżniki jakościowe takie jak: wygląd, konsystencja, zapach oraz smak. Każdy produkt pod marką własną oceniany jest cyklicznie. Ponadto oprócz wewnętrznej oceny sensorycznej jest także cyklicznie przeprowadzana taka ocena w laboratoriach zewnetrznych. Wszystko po to, aby zapewnić naszym klientom gwarancję jakości produktów pod marką własną firmy Żabka Polska.

Reklamacje

Sieć Żabka dbając o najwyższą jakość produktów oferowanych w Naszych sklepach oraz o zadowolenie klienta wdrożyła proces obsługi reklamacji.
Każde zgłoszenie reklamacyjne jest rzetelnie weryfikowane i indywidualnie rozpatrywane przez zespół specjalistów.
Jako firma jesteśmy niezmiernie wdzięczni za każdą docierającą do nas informację z rynku.
Dzięki temu możemy wpływać na standardy sieci oraz asortyment oferowany w sklepach Żabka oraz Freshmarket.

Kontrola dostaw

W celu zapewnienia najwyższej jakości artykułów oferowanych naszym Klientom, dbamy o to aby produkty Marki Własnej przyjmowane do Centrum Logistycznego spełniały wszystkie wymagania jakościowe. Podczas każdego przyjęcia dostaw produktów Marki Własnej, Kontrolerzy Jakości sprawdzają stan pojazdów oraz produktów, dokonują także oceny sensorycznej przyjmowanych produktów. Pracownicy Działu Kontroli Jakości codziennie dokładają wszelkich starań aby produkt przyjmowany do magazynu Centrum Logistycznego spełniał oczekiwania jakościowe klienta.

Kontrola sklepów

Wychodząc naprzeciw wymaganiom klientów, a jednocześnie dążąc do zapewnienia wymaganej jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego sprzedawanym produktom, Żabka Polska prowadzi nadzór nad sklepami poprzez audyty/weryfikacje. Kryteriami weryfikacji w sklepach jest aktualnie obowiązujące prawo żywnościowe, wymagania własne oraz opracowana dokumentacja systemu HACCP. Weryfikacje w punktach sprzedażowych prowadzone są przez odpowiednio przeszkolonych specjalistów. Prowadząc cykliczne kontrole pozyskiwane są istotne informacje na temat poziomu przestrzegania standardów jakościowych, pojawiających się nieprawidłowościach, uwagach problemach. Okresowa analiza danych pozwala na wprowadzenie stosownych działań.

x