Kontakt

Żabka Polska Sp. z o.o.
Plac Andersa 7
61-894 Poznań

tel. 61 856-37-00
fax. 61 852-53-13
sekretariat@zabka.pl

NIP: 5223071241
REGON: 365388398

KRS: 0000636642 Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Kapitał zakładowy: 113 215 000,00 złotych w całości pokryty

Inspektor Ochrony Danych:
Jakub Czarnecki
iod@zabka.pl

Formularz Kontaktowy


Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Żabka Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Pl. Władysława Andersa 7, 61-894 Poznań.
Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@zabka.pl, formularz kontaktowy pod adresem: https://zabka.pl/pl/o-zabce/kontakt, telefonicznie pod numerem: + 48 618 563 700 lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail: IOD@zabka.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Administrator będzie przetwarzał Pani / Pana dane osobowe podane w formularzu kontaktowym.
Pani / Pana dane osobowe są przetwarzane w celu: obsługi zgłoszeń i udzielania odpowiedzi zgłaszającym.

Kliknij i dowiedz się więcej


Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Żabka Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Pl. Władysława Andersa 7, 61-894 Poznań.
Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@zabka.pl, formularz kontaktowy pod adresem: https://zabka.pl/pl/o-zabce/kontakt, telefonicznie pod numerem: + 48 618 563 700 lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail: IOD@zabka.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Administrator będzie przetwarzał Pani / Pana dane osobowe podane w formularzu kontaktowym.
Pani / Pana dane osobowe są przetwarzane w celu: Przeprowadzenia czynności zmierzających do zawarcia umowy o współpracę franczyzową.

Kliknij i dowiedz się więcej